1% Tax Donation

For Polish Language Version please see below

Since 1st January 2004, the law on public benefit activities and volunteer work along with the amended law on personal income tax allows private tax payers to contribute up to 1% of their taxes to a public benefit organisation instead of to the state

In other words ? This is an opportunity for you to decide what to do with a part of your own tax payments. We would like you to choose to contribute 1% of your private taxes to Sopot International Rotary Club for our charity programme ? English lessons and summer camps for under-privileged children.
Our club obtained the required status as a public benefit organisation on 28th May 2004.

Our club details follow below:
Address: c/o Grand Hotel
ul.Powstańców Warszawy 12/14
81-718 Sopot
KRS: 0000127369
NIP: 585-13-92-971
SWIFT-code: BPKOPLPW
Bank Account No: PKO BP PL 92 1440 1026 0000 0000 0289 1198

Euro Account Number 40144010260000000014101454

The tax forms listed below may assist you.

Remarks:
On Forms PIT36, 36L, 37 and 38 all that is necessary is to fill in our Club’s name in the box “Nazwa OPP” and our KRS number in the box “Numer KRS”. You then complete the amount of the 1% in the box at the bottom right hand corner
In your annual PIT scheme, there is a place to state the amount contributed to public benefit organisations (organizacja pożytku publicznego).

If you are eligible for tax returns and contribute the 1% to our club, you should also get a higher tax return from the Tax Office.
Szanowni Państwo!

Zgodnie z polskim prawem każdy podatnik w Polsce może przekazać 1% swojego podatku bezpośrednio dla organizacji pożytku publicznego – Sopot Rotary International jest właśnie taką organizacją od maja 2004.

Proponujemy zostać darczyńcą naszego Klubu. Dlaczego ? – sponsorujemy obozy wakacyjne wraz z nauką języka angielskiego oraz obiady i wycieczki dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Gdyni. Od dwóch lat swoim finansowym patronatem objęliśmy także Zespół Szkół nr 1 w Sopocie, czego miarą są medale sportowe i osiągnięcia naukowe. Dla młodzieży- organizujemy Roczną Międzynarodową Wymianę, dla studentów – staramy się o roczne studia na Uniwersytecie Stanu Georgia, USA. To są nasze programy długofalowe, ale obok nich prowadzimy również projekty polegające na jednorazowej pomocy. Obecnie zbieramy środki na wyposażenie Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, który będzie służył osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, w tym bezdomnym. W 2010 roku przekazaliśmy busa transportowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych korzystających z opieki Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, co było to możliwe przy aktywnym zaangażowaniu klubów Rotary Hannover Balhof i Amsterdam Zwid oraz centrali Rotary International Foundation.

Członkami naszego klubu są cudzoziemcy mieszkający w Polsce oraz Polacy związani zawodowo z biznesem międzynarodowym. 100% pozyskanych środków przekazujemy beneficjentom, zaś koszty administracyjne pokrywane są z naszych składek członkowskich. Nasz międzynarodowy Klub działa od 11 lat.

Rotary na świecie

– jest nas na świecie 1 200 000 członków, skupionych w 34 000 klubów w 170 krajach. Rotary jest światową organizacją skupiającą liderów biznesu i profesjonalistów kierujących się wysokimi standardami etycznymi, zaangażowanych w działalność humanitarną na rzecz zarówno środowisk lokalnych jak i ludzi potrzebujących na świecie.

Zwalczanie polio – to najbardziej ambitny program w historii ruchu Rotary. W wyniku starań naszej organizacji zaszczepionych przeciwko polio zostało ponad dwa miliardy dzieci w 122 krajach, na co kluby na całym świecie wydały ponad 1 mld dolarów i poświęciły wiele tysięcy godzin wolontariatu. W rezultacie od 1987 roku liczba nowych zakażeń spadła o ponad 99 proc.

Szanowni Państwo – nasz Klub koncentruje się głownie na pomocy w środowisku lokalnym, gdzie mimo wielu zmian na dobre, są nadal dzieci potrzebujące wsparcia materialnego i w nauce .

Pomagamy im wyrównać szanse. Prosimy – pomóżcie Państwo realizować te zamiary!

Sopot International Rotary Club
KRS 0000127369
www.rotary.sopotinternational.org